ไอแอพพ์เทคโนโลยี


ไอแอพพ์เทคโนโลยีมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้นเพื่ออธิบายถึงวิธีการและเวลาที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลของคุณ

ด้วยการใช้บริการของเราโดยตรงหรือผ่านผู้ช่วยดิจิตอลซึ่งเป็นบุคคลที่สามนี้ (โดยรวมเรียกว่า“ บริการ”) คุณจึงยินยอมอย่างชัดเจนต่อการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทต่างๆจากผู้ใช้งาน ตามที่ได้อธิบายเพิ่มเติมไว้ข้างล่างอย่างครบถ้วนแล้ว เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับแต่งและปรับปรุงบริการของเรา เพื่อตอบสนองคำขอของคุณสำหรับบริการบางอย่าง เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้ใช้ใช้บริการของเรา เว็บไซต์ หรือบริการจากพาร์ทเนอร์ของเราให้มีประโยชน์อย่างไร เราอาจแบ่งปันข้อมูลบางประเภทกับบุคคลที่สามตามที่ได้ระบุไว้ในที่นี้

A.ข้อมูลส่วนบุคคล

“ข้อมูลส่วนบุคคล” คือ ข้อมูลที่อนุญาตให้ใครบางคนสามารถระบุและติดต่อคุณได้ เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ IP รหัสผ่าน หรือข้อมูลทางการเงินของคุณ หากเราใช้ จัดเก็บ หรือเชื่อมโยง ข้อมูลส่วนบุคคลกับข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล เราจะพิจารณาว่าเป็นการรวมกันเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เราไม่ได้ขอให้คุณให้ที่อยู่อีเมล ที่อยู่ในระดับกายภาพ หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลบัญชีการเงิน ข้อมูลทางชีวมิติ เช่น เสียง ลายนิ้วมือ หรือลักษณะใบหน้า เป็นต้น เราไม่ได้ต้องการหรือใช้การยืนยันตัวตน (ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ) ใดๆ สำหรับแอปมือถือของบุคคลที่สาม

เมื่อคุณใช้บริการของเราเพื่อโต้ตอบกับอุปกรณ์ของคุณ เราจะได้รับข้อความจากคำสั่งที่คุณพิมพ์หรือพูดลงในอุปกรณ์ของคุณ ( แต่ละคำสั่ง ) ข้อมูลใดก็ตามที่คุณรวมอยู่ในคำสั่งจะส่งถึงเราเพื่อที่จะตอบกลับแก่คุณ หากคำสั่งของคุณมีข้อมูลที่ระบุตัวตนของคุณเอง ข้อมูลนั้นจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล แม้ว่าข้อมูลที่อยู่ในคำสั่งของคุณอาจไม่ทำให้เราสามารถระบุตัวคุณเป็นรายบุคคลได้ แต่คำสั่งทั้งหมดของคุณอาจช่วยให้เราระบุตัวคุณและเข้าใจ

การกระทำและพฤติกรรมของคุณโดยรวมได้ เป็นผลให้เมื่อเวลาผ่านไป คำสั่งโดยรวมของคุณอาจจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เราได้รับคำสั่งแต่ละคำสั่งเพื่อให้ตอบสนองต่อคุณได้ เรารักษาคำสั่งไว้เพื่อวิเคราะห์แนมโน้มและพฤติกรรม เพื่อที่เราจะได้สามารถปรับปรุงบริการและสร้างข้อมูลเชิงพฤติกรรมซึ่งอาจจะใช้เพื่อปรับประสบการณ์ของคุณ

หากคำสั่งใดของคุณซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา สมาชิกสหภาพแรงงาน ข้อมูลทางพันธุกรรมหรือชีวมิติ สุขภาพ เพศ ชีวิต รสนิยมทางเพศ หรือ ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอื่น ๆ โดยการให้ข้อมูลดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำสั่งที่คุณยินยอมให้เราดำเนินการเพื่อตอบสนองและดำเนินการกับแอปในนามของคุณ

B.ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตน

“ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตน” คือข้อมูลที่ไม่ได้และไม่สามารถระบุตัวตนของคุณ ตราบใดที่ไม่ได้รวมเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงข้อมูลสถิติ การใช้งาน และข้อมูลกิจกรรม เราเก็บรวบรวมข้อมูลประเภทที่ไม่เปิดเผยตัวตน ดังต่อไปนี้:

(a) ข้อมูลที่คุณให้ไว้เมื่อใช้บริการของเรา:

(b) ข้อมูลที่รวบรวมโดยเซิร์ฟเวอร์ของเรา: เพื่อทำให้บริการของเรามีประโยชน์ต่อคุณมากขึ้น เซิร์ฟเวอร์ของเรา (ซึ่งอาจให้บริการโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม) อาจรวบรวมข้อมูลจากคุณรวมถึงอุปกรณ์มือถือ ระบบปฏิบัติการและ/หรือวันที่ เวลา แสตมป์สำหรับการเยี่ยมชมของคุณ

(C) Log Files (ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์): เช่นเดียวกับบริการส่วนใหญ่ เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติและเก็บไว้ในล็อกไฟล์ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงระบบปฏิบัติการการ ประทับวันที่ / เวลา และข้อมูลการเลือกคำสั่งและการดำเนินการ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์แนวโน้ม จัดการ และปรับเปลี่ยนบริการ ติดตามการใช้งานแอปของผู้ใช้ รวบรวมข้อมูลประชากรเกี่ยวกับฐานผู้ใช้ของเราโดยรวม และปรับบริการของเราให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่นข้อมูลบางอย่างอาจรวบรวมเพื่อให้เมื่อคุณใช้บริการซ้ำจะเป็นการจดจำคุณและข้อมูลนั้นสามารถนำไปใช้เพื่อให้บริการข้อมูล การกระทำ และอาจเป็นการโฆษณาที่เหมาะสมกับความสนใจของคุณ

(d) สัญญาณป้องกันการติดตาม (Do Not Track Signal): ขณะนี้เราไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ "ป้องกันการติดตาม" หรือกลไกอื่นๆ ที่อาจทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกที่จะไม่ติดตามบนเว็บไซต์ของเรา

(e) ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง: เราอาจใช้และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งของคุณ เช่น สิ่งที่เราสามารถตรวจสอบได้จากที่อยู่ IP ของคุณ เพื่อมอบคุณสมบัติของบริการของเรา และเพื่อปรับปรุง ปรับแต่งบริการของเรา

(f) การแจ้งเตือน: หากคุณเลือกใช้บริการบางอย่างของพาร์ทเนอร์ เช่น Alexa Skill หรือคำสั่งผ่านอุปกรณ์อื่น เราจะส่งการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือของคุณ

เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

ข้อมูลที่คุณส่งให้เรานั้นจะใช้เพื่อตอบสนองคำขอของคุณ หรือเพื่อช่วยเหลือเราในการบริการคุณให้ดีขึ้น ข้อมูลของคุณจะถูกนำมาใช้ :สิ่งที่ครอบคลุมนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึง ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตน เราอาจรวบรวมเมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้บริการของเราโดยตรง ผ่านข้อเสนอของพาร์ทเนอร์ ผ่านแอป หรือผ่านผู้ช่วยดิจิทัล เช่น Alexa หรือ Google Home นโยบายนี้ใช้ไม่ได้กับวิธีปฏิบัติของบริษัทที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม หรือกับบุคคลที่เราไม่ได้จ้างหรือจัดการ ข้อมูลที่คุณเลือกเพื่อที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะใน Alexa Skill หรือ เว็บไซต์ (เช่น ข้อมูลที่ผู้ใช้รายอื่นสามารถดูได้) จะไม่ถูกพิจารณาเป็นข้อมูลส่วนบุคคล Alexa Skill หรือ เว็บไซต์ อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น เราจะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวและ / หรือการปฏิบัติของพาร์ทเนอร์หรือในเว็บไซต์อื่น ๆ เมื่อติดตามลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นคุณควรอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นด้วย

เราอาจเปิดเผยข้อมูลของคุณต่อใครบ้าง

เราจะไม่ให้เช่าหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับใคร อย่างไรก็ตามเราแบ่งปันข้อมูลที่ไม่เปิดเผยตัวตนของคุณ และข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามเท่านั้น ดังที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้:

(a) ธุรกิจในเครือ และ ซอร์ฟแวร์ที่สาม, แอปพลิเคชันมือถือ, Alexa Skill , Google Assistant, Moto Voice: ในบางสถานการณ์ธุรกิจหรือบุคคลที่สามที่เราอาจเข้าร่วมเป็นพัธมิตร อาจจะขายหรือให้บริการแก่คุณผ่าน Alexa Skill (อย่างเดียวหรือ ร่วมกับเรา) ตัวอย่างเช่น เราอาจขายผลิตภัณฑ์หรือให้บริการร่วมกับธุรกิจในเครือ หรือทำงานร่วมกับบุคคลที่สามเพื่อยกระดับประสบการณ์ของคุณ คุณจะสามารถรับรู้ได้เมื่อธุรกิจในเครือเชื่อมโยงกับธุรกรรมหรือบริการดังกล่าว และเราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับธุรกิจในเครือนั้นเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมหรือบริการดังกล่าว ในกรณีดังกล่าวนี้การใช้ข้อมูลของคุณจะถูกควบคุมโดยการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เฉพาะเจาะจงกับบริการของบุคคลที่สามเหล่านั้น

(b) ตัวแทน: เราอาจว่าจ้างบริษัท และคนอื่น เพื่อทำงานในนามของเรา และอาจต้องแบ่งปันข้อมูลของคุณกับพวกเขาเพื่อให้ผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณ ตัวแทนของเราไม่มีสิทธิ์ใด ๆ ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราแบ่งปันกับพวกเขานอกเหนือจากสิ่งที่จำเป็นในการช่วยเหลือเรา

(c) การโอนธุรกิจ: เราอาจเลือกซื้อหรือขายสินทรัพย์ ในการทำธุรกรรมประเภทนี้ ข้อมูลของลูกค้ามักจะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ทางธุรกิจที่ถูกโอน นอกจากนี้หากเรา (หรือสินทรัพย์ทั้งหมดของเรามีนัยสำคัญ) ได้มาหรือถ้าเราได้รับการจัดระเบียบใหม่หรือผ่านการเปลี่ยนแปลงการควบคุมอื่น ๆ ข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ถ่ายโอนหรือได้มาจากบุคคลที่สาม หากเราเสนอบัญชีผู้ใช้หรือโปรไฟล์ในอนาคต เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกโอนไปยังบุคคลที่สามในลักษณะนี้ เพื่อให้คุณสามารถลบบัญชีหรือโปรไฟล์ของคุณหากคุณเลือก

(d) การปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมายและการเปิดเผยอื่นๆ: เป็นไปได้ว่าเราอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณเมื่อถูกต้องตามกฎหมาย หมายศาล หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นๆ หรือถ้าเรามีความเชื่อโดยสุจริตใจว่าการเปิดเผยเป็นสื่งที่จำเป็นตามสมควร เพื่อ (1) สอบสวน ป้องกัน หรือดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมที่น่าสงสัยหรือผิดกฎหมาย รวมถึงเพื่อช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้ของรัฐบาล; (2) บังคับใช้ข้อตกลงผู้ใช้ สืบสวนและป้องกันตนเองจากการเรียกร้องหรือการกล่าวหาจากบุคคลที่สาม หรือป้องกันความปลอดภัยหรือความสมบูรณ์ของบริการของเรา; หรือ (3) ดำเนินการหรือป้องกันสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของไอแอพพ์เทคโนโลยี ผู้ใช้ บุคลากรของเรา หรือผู้อื่น ซึ่งอาจรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกับบริษัทและองค์กรอื่นๆเพื่อป้องกันการฉ้อโกงและลดความเสี่ยงด้านเครดิต

(e) ด้วยความยินยอมของคุณ: ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น คุณจะได้รับแจ้งเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกแบ่งปันไปยังบุคคลที่สาม และคุณจะสามารถป้องกันการแบ่งปันข้อมูลนี้ได้

คุณมีทางเลือกอะไรบ้าง

คุณสามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลที่จะใช้ แต่จำไว้ว่าข้อมูลบางอย่างอาจจำเป็นต้องใช้สำหรับบริการของเรา

เราจะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคุณได้อย่างไร

เราใช้มาตรการทางเทคนิคและทางองค์กรที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อที่จะป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากการละเมิดและการสูญเสีย เราเก็บข้อมูลดังกล่าวในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย เราให้การฝึกอบรมแก่พนักงานเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการป้องกันข้อมูลและกำหนดให้พวกเขาทำข้อตกลงการรักษาความลับ แม้ว่าเราจะพยายามป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากอินเทอร์เน็ตไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย 100% เราจึงไม่สามารถรับรองหรือรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งให้เรา และไม่รับประกันว่าข้อมูลอาจไม่สามารถเข้าถึง เปิดเผย เปลี่ยนแปลง หรือทำลายโดยการละเมิดใดๆ ของการป้องกันทางกายภาพ ทางเทคนิคหรือการจัดการของเรา การเข้าหรือใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ล้มเหลว และปัจจัยอื่น ๆ อาจส่งผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้เมื่อใดก็ได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในรูปแบบที่มีผลต่อการที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราจะแนะนำตัวเลือกที่คุณอาจจะได้รับ อันเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น นอกจากนี้เราจะประกาศว่านโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว

คำถามหรือข้อกังวล

หากมีคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือหากต้องการรายงานการละเมิดความปลอดภัยใดๆ สามารถติดต่อเราได้ที่ https://iapp.co.th/.